Hvem er vi

Hvem er vi

Vi er en tursejler forening under Danske Tursejlere.

Vi var en flok sejlere der igennem længere tid havde gået og leget med tanken om at etablere en sejlforening i Jyllinge som er for alle sejlere…også dem uden egen båd. Søndag den 1. maj 2005 blev der afholdt stiftende generalforsamling og foreningen blev en realitet. Vi kan oplyse, at vi har en hastig voksende medlemstilgang, hvilket vi er ualmindelig glade for. Vi er i dag et pænt stykke over 50 medlemmer og det bekræfter, at foreningen har sin berettigelse – og at der i sejlermiljøet er efterspørgsel efter vores koncept.
Med udgangspunkt i et aktivt sejlerliv prioriterer vi det sociale fællesskab utrolig højt uanset om man er til sejl eller motor, er ung eller ældre, har mange års erfaring på vandet, eller ”blot” ønsker at lære at sejle…
…og hele familien er naturligvis velkommen.

Hvorfor har vi ikke et klubhus?

Da vi er orienteret mod at sejle fællesture og hyggesejllads har vi ikke behov for et egentligt klubhus. Vi benytter de forskellige havnes faciliteter, og afholder derudover ´fester´ i privat regi.

Med venlig hilsen

Henrik

Bestyrelsesformand

Copyright: Jyllinge Sejl og Motorbådsforening 2022
Position 55° 44,7 N - 12° 05,8 Ø
E-mail: jsm.mail@hotmail.com